top of page

Ingeman (229)

Som opfølgning på arkitekt og anlægsgartnerens arbejde med plan og anlæg af haven har gartneren den vigtigste funktion med sit ansvar for pasning og pleje. Dette kan ske efter faste rammer og aftaler, efter nøje plejeplaner mod et givent mål i etablerings fasen, men det kan også foregå mere frit og naturligt afhængigt af hvor ekstensivt man vælger området skal holdes, hvor meget man tillader naturen herske og selv bestemme. Man skal altid have den naturlige succesion for øje i have kultur og huske alt vil springe i skov med tiden hvis det ikke styres. Her vil lave solkrævende arter hurtigt forgå. Beskæring, udskiftning, supplering af planter vil altid være nødvendigt. tilføring af gødning, kalk, jordfrobedring ligeledes, såvel som bekæmpelse af ukrudt og skadedyr. Renhold er også gerne gartneren område. Andre service ydelser omkring hus og have kommer gerne på tale. Det kan være alt fra tagrender til affald og ting der skal flyttes. Gartneren er tættest på planterne, har jord i blodet, en del af naturen. Ofte kan en decideret pleje og service kontrakt være tryg og fordelagtig på mange måder. Man sikrer herved bedst mulige resultater og relationer både med kunder og planter. Glatførebekæmpelse, afhentning af juletræ, julelys i haven, vinter beskæring, oprydning i haven varetager Ingeman Haver- Anlæg & Design gartner gerne! Meget fysisk krævende arbejde i hus og have kan med fordel varetages af gartneren, specielt fordi tryghed og diskretion her kan veje tungt. Ingeman Haver- Anlæg & Design har mange års erfaring med at tilbyde netop dette.

bottom of page