top of page

Anlægsgartner monolog

Anlægsgartneren er kundens tjener i felten, såvel som moder jord pg planternes tjener, men også arkitektens højre hånd. Ofte fungerende som arkitekt, da dette led simpelthen ikke er en del af opgaven, sparet væk, skitse foretaget af bygherre eller gartnermester, ofte kun i grove træk, således gartneren opnår frihed til selv at skabe og tænke de finere linjer, ofte mest kvalificeret hertil eftersom uforudsete hindringer og komplekse overvejelser først er aktuelle senere i processen. Det er ofte anlægsgartneren der føler energierne og mærker stedet, indser arkitektens fejl og mangler, forandrer det, arbejder med naturen mod et givent mål. Det færdige billede som er tegnet for ham med ord og sparsomme skitser, hvorfor egne islæt og idéer naturligt vil sætte sit mærke på alt som præges. Anlægsgartneren er i trit med årstidernes foranderlighed og følger således nøje planternes vækst, deres behov, stadie, tegn, dyrelivet omkring dem samt jordbunden de vokser i. På byggepladsen omkring huset, i baghavens mere private sphere, forhavens ansigt udadtil og bilens base, grænserne mellem naboer og matrikler finder man anlæggartnerens kontor. Anlægsgartneren er gerne totalentreprenør på opgaver og arbejder her. Skal der fx bruges særlig faglig viden samarbejdes villigt med underentreprenører som er specialister i eget fag fx brolægger, murer, tømrer, kloakmester, maler eller arborist. Ofte er anlægsgartneren selv i stand til at varetage opgaver i alle nævnte fag. Vær endelig ikke bange for at hyre Ingeman Haver- Anlæg & Design anlægsgartner som totalentreprenør. Det er netop her erfaring og viden om andre håndværkere kan være til fordel for kunden.

bottom of page